Wystawa wycinanki na Zamku w Inowłodzu
Wernisaż- 45-lecie pracy twórczej
Wystawa wycinanki- Zamek w Inowłodzu
Wystawa wycinanki 13.08- 14.09.2016
Wystawa wycinanki w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz.
Nagroda dla Twórcy Jarmarku Jagiellońskiego 2014
Spotkanie z panem Antonim Śledziewskim
Wystawa wycinanek na Zamku w Inowłodzu
Wycinanka w plenerze
Trzy pokolenia na jednej wystawie- Rawa Maz 1971 r.
Przygotowania do wystawy